25 Februari 2009

Kunci segala kejayaan

Dunia akan membuatmu tertawa pada suatu hari. Tetapi esoknya, ia akan membuatmu menangis,kerana keburukannya....

1.Kunci kemuliaan :Taat kepada ALLAH dan rasul-NYA


2.Kunci rezeki :Berusaha disertai dengan beristigfar dan bertakwa

3.Kunci surga :Mengesakan ALLAH (tauhid)

4.Kunci keimanan:Berpikir tentang ayat-ayat ALLAH dan makhluk-makhuk ciptaan-NYA.

5.Kunci kebajikan :Kejujuran

6.Kunci kehidupan hati :Merenungi (tadabbur) al-Quran, mengadu kepada ALLAH pada waktu sebelum fajar, dan meninggalkan dosa

7.Kunci ilmu :Bertanya dan mendengar dengan baik

8.Kunci kemenangan dan kesuksesan :Kesabaran

9.Kunci Keberuntungan :KeTaqwaan

10.Kunci bertambahnya nikmat :Bersyukur

11.Kunci mencintai akhirat :Zuhud terhadap dunia

12.Kunci agar dikabulkan oleh ALLAH :Berdoa

....dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu .... (Luqman; 31:17)